HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Bài 7: Giới thiệu và huấn luyện kỹ năng sử dụng biểu mẫu trong bảo vệ chuyên nghiệp

 1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BIỂU MẪU
  1. Hệ thống biểu mẩu chặt chẽ, thống nhất thể hiện tính chuyên nghiệp của lực lượng bảo vệ.
  2. Hệ thống biểu mẫu được sử dụng để ghi chép lại những hoạt động cụ thể của các đối tượng, phương tiện, con người di chuyển trong và ngoài mục tiêu.
  3. Hệ thống biểu mẫu là cơ sở pháp lý, là bằng chứng khách quan để hồ trợ cho công tác tìm kiếm, điều tra.
  4. Thông qua hệ thống biểu mẩu, có thể đánh giá được tinh thần trách nhiệm, trình độ nghiệp vụ của nhân viên bảo vệ.

 

 1. CÁC YẾU TỐ KHI SỬ DỤNG HỆ THỐNG BIỂU MẪU.
  1. Ghi chép đầy đủ, chính xác các đối tượng được thống kê trên thực tế.
  2. Không được dùng bút xóa, xóa thông tin trong biểu mẫu.
  3. Ghi đầy đủ các yêu cầu quy định trong biểu mẫu.
  4. Những biểu mẫu đặc biệt cần kiểm tra kỹ chữ ký, thời gian, con dấu.
  5. Không cho người không có thẩm quyền xem biểu mẫu của mình.
  6. Phải thực hiện lưu trữ với các loại biểu mẫu đã sử dụng.
  7. Nghiêm cấm việc xé biểu mẫu, hủy biểu mẫu.
  8. Khi đã sử dụng hết nội dung biểu mẩu, phần trống phía dưới biểu mẫu phải ghạch chéo.
  9. Ghi chính xác thời gian, không gian khi lập biểu mẫu.
  10. Cần chú ý các hoạt động đi kèm khi thực hiện ghi biểu mẫu như thu giữ và lưu trữ các giấy tờ liên quan như phát hoặc nhận các thiết bị, tài sản hằng ngày.

 

 • CÁC LOẠI BIỂU MẨU THƯỜNG SỬ DỤNG.
  1. Sổ diễn biến ca trực.
  2. Sổ xuất nhập hang.
  3. Sổ bàn giao bưu phẩm.
  4. Sổ bàn giao niêm phong.
  5. Sổ giao nhận chìa khóa.
  6. Sổ công nhân thầu phụ.
  7. Sổ đăng ký gọi điện thoại.
  8. Phiếu báo tạm nhập.
  9. Bảng chấm công tập thể.

Chia sẻ bài viết này