HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

Bài 5: Kỹ năng phương thức kiểm tra, kiểm soát của bảo vệ

Nhằm có thể kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng ra vào mục tiêu, đội viên cảnh vệ cần được rèn luyện tốt các kỹ năng kiểm tra đồng thời phương thức kiểm tra cần phải được thống nhất, chuyên nghiệp. Dưới đây là một số phương thức, thủ tục kiểm tra:

 

 1. Phương thức giám sát khách ra vào mục tiêu.
 2. Phương thức kiểm soát công nhân thầu phụ.
 3. Phương thức kiểm soát nhân viên chủ quản ra vào mục tiêu.
 4. Phương thức kiểm soát xe ô tô và hàng hóa ra vào mục tiêu.
 5. Phương thức kiểm soát xe 2 bánh ra vào mục tiêu.

 

 1. Phương thức giám sát khách ra vào mục tiêu
 2. Phương thức giám sát khách vào mục tiêu

Trình tự xử lý như sau:

 1. Yêu cầu khách dừng xe, xuống xe tại cổng, vào Phòng bảo vệ làm các thủ tục đăng ký.
 2. Hỏi rõ khách các thông tin sau: họ tên, đơn vị, chức vụ, người cần liên hệ, lý do gặp (nếu có thể).
 3. Sau khi nhận được các thông tin trên, đội viên cảnh vệ liên lạc vào bộ phận có liên quan của đơn vị chủ quản để thông báo cho họ biết (điện thoại, bộ đàm).
 4. Nếu đơn vị chủ quản từ chối gặp thì đội viên cảnh vệ khéo léo từ chối và mời khách ra về.
 5. Nếu đơn vị chủ quản đồng ý cho khách vào thì tiếp tục xử lý các bước tiếp theo.
 6. Sử dụng biễu mẫu ”đăng ký khách ra vào”, cho khách tự ghi chép và đội viên cảnh vệ kiểm tra xem khách có ghi đầy đủ các mục quy định trong biểu mẫu.
 7. Đề nghị khách gửi lại giấy tờ tùy thân để kiểm soát.
 8. Hỏi khách có tài sản giá trị mang vào và sẽ mang ra để thực hiện công tác đăng ký tạm nhập, sử dụng biểu mẫu “phiếu báo tạm nhập” cho khách đăng ký.
 9. Phát các vật dụng cho khách như nón bảo hộ, kính, bảng tên, giày bảo hộ… hướng dẫn khách cách sử dụng và các yêu cầu nội quy của chủ quản (nếu có).
 10. Thực hiện công tác bấm thẻ xe cho khách nếu khách đi xe 2 bánh.
 11. Yêu cầu khách để xe vào bãi xe và hướng dẫn khách vào khu vực chủ quản cho phép.
 12. Phương thức giám sát khách ra khỏi mục tiêu

Trình tự xử lý như sau:

 1. Khách lấy xe máy hoặc đi xe hơi ra đến cổng, dừng lại tại cổng, vào Phòng bảo vệ làm các thủ tục để rời mục tiêu.
 2. Đội viên cảnh vệ đưa biểu mẫu ”đăng ký khách ra vào” cho khách hoàn thành các thủ tục ghi chép còn lại như giờ ra, các tài sản mang ra…
 3. Đội viên cảnh vệ thu lại các vật dụng đã phát cho khách, lưu ý đầy đủ số lượng và tình trạng sử dụng.
 4. Trả lại cho khách các giấy tờ, vật dụng mà đội viên cảnh vệ đã tạm lưu giữ khi khách vào.
 5. Bí mật, sử dụng biện pháp nghiệp vụ quan sát, kiểm tra, phát hiện các trang thiết bị, vật dụng nghi ngờ mà khách mang ra khỏi mục tiêu trái phép, đồng thời xử lý các sự việc này.
 6. Thu lại thẻ xe máy, xe đạp đã phát.
 7. Mở cổng và tiễn khách ra về.

 

 1. Phương thức kiểm soát công nhân thầu phụ ra vào mục tiêu
  1. Phương thức kiểm soát công nhân thầu phụ vào mục tiêu

 Trình tự xử lý như sau:

 1. Công nhân thầu phụ dừng lại tại cổng chính xuống xe, vào Phòng Bảo vệ làm thủ tục đăng ký.
 2. Đội viên cảnh vệ hỏi rõ tên, số lượng, đơn vị công tác, nội dung công việc của các công nhân thầu phụ khi vào mục tiêu.
 3. Đội viên cảnh vệ yêu cầu công nhân thầu phụ xuất trình các giấy tờ của chủ quản cho phép vào làm việc tại mục tiêu. Nếu họ không có, liên hệ với đơn vị chủ quản để xin ý kiến.
 4. Trường hợp đơn vị chủ quản đồng ý cho các công nhân thầu phụ này vào làm việc tại mục tiêu thì trình tự xử lý như sau:
 5. Yêu cầu đại diện của nhóm các công nhân thầu phụ vào Phòng bảo vệ làm thủ tục đăng ký trên biểu mẫu “ Danh sách đăng ký công nhân thầu phụ”.
 6. Đội viên cảnh vệ đối chiếu các thông tin trên “Danh sách đăng ký công nhân thầu phụ” mới hoàn thành với giấy cho phép của đơn vị chủ quản hoặc các thông tin đơn vị chủ quản đã cung cấp bằng miệng.
 7. Yêu cầu đại diện thầu phụ nộp lại giấy tờ tùy thân cho đội viên cảnh vệ lưu giữ.
 8. Đội viên cảnh vệ phát các trang thiết bị như nón, thẻ, đồng phục và các trang thiết bị bảo hộ cũng như hướng dẫn nội quy, quy định của đơn vị chủ quản, yêu cầu các công nhân thầu phụ hiểu rõ và nghiêm chỉnh tuân theo các quy định trên.
 9. Kiểm tra các trang thiết bị mà công nhân thầu phụ mang vào bên trong mục tiêu. Đối với các trang thiết bị dễ cháy, nổ hoặc có thể sử dụng làm hung khí thì phải có sự cho phép của đơn vị chủ quản mới được mang vào.
 10. Yêu cầu đại diện công nhân thầu phụ làm thủ tục đăng ký tạm nhập đối với các trang thiết bị có giá trị mà sau này sẽ mang ra.
 11. Bấm thẻ xe máy, hướng dẫn công nhân để xe đúng nơi quy định.
 12. Chỉ dẫn công nhân thầu phụ vào nơi làm việc hoặc mời đại diện đơn vị chủ quản ra phòng Bảo vệ dẫn vào. Khi công nhân rời cổng vào vị trí làm việc, đội viên cảnh vệ phải đếm đủ số lượng công nhân vào đúng với số lượng đăng ký trong danh sách đã được đơn vị chủ quản cho phép.
  1. Phương thức kiểm soát công nhân thầu phụ ra khỏi mục tiêu

Trình tự xử lý như sau:

 1. Yêu cầu công nhân thầu phụ xếp hàng, từ từ đi ra cổng. Khi đi ra cổng, mọi người phải cầm nón ngửa trên tay.
 2. Đại diện công nhân thầu phụ tách ra khỏi hàng vào Phòng bảo vệ làm các thủ tục như sau:
  • Hoàn thành biểu mẫu “Danh sách đăng ký công nhân thầu phụ” như các yêu cầu về giờ ra, trang thiết bị, tài sản mang ra.
  • Trả lại các trang thiết bị mà đội viên cảnh vệ đã phát cho họ khi vào mục tiêu.
  • Nhận lại các giấy tờ tùy thân đã gửi đội viên cảnh vệ.
  • Xuất trình phiếu báo tạm nhập để đội viên cảnh vệ kiểm tra trang thiết bị khi ra.
 3. Đội viên cảnh vệ sử dụng “phiếu báo tạm nhập” để kiểm soát các trang thiết bị đưa ra. Khi kiểm tra, yêu cầu công nhân tự mở túi lấy trang thiết bị ra để trình báo.
 4. Nếu có tài sản đưa ra phải được sự đồng ý của chủ quản bằng văn bản.
 5. Đội viên cảnh vệ đếm đủ số lượng công nhân đã đăng ký vào làm việc để phát hiện công nhân còn ở lại trong mục tiêu.
 6. Thực hiện công tác kiểm tra người công nhân thầu phụ khi ra:
  • Sử dụng tay hoặc máy rà kim loại để kiểm tra từ đầu xuống chân công nhân, dọc theo hai bên hông người.
  • Kiểm tra ngược lại từ dưới chân lên ngực công nhân dọc theo phần lưng và bụng.
  • Trong quá trình kiểm tra chú ý: túi áo, túi quần, nách, bụng, lưng, bẹn, bắp chân, nón cầm trên tay và giày của công nhân.
 7. Yêu cầu công nhân thầu phụ dẫn xe qua cổng, đồng thời thu lại thẻ xe.

 

 • Phương thức kiểm soát nhân viên chủ quản ra vào mục tiêu
  1. Phương thức kiểm soát công nhân, nhân viên chủ quản vào mục tiêu

 Trình tự xử lý như sau:

 1. Công nhân, nhân viên chủ quản khi đến trước cổng chính phải xuống xe, dẫn bộ qua cổng chính.
 2. Đội viên cảnh vệ phải quan sát và thực hiện các công việc sau đây:
  • Kiểm tra giám sát công tác mặc đồng phục và đeo thẻ của công nhân viên chủ quản.
  • Giám sát công tác bấm thẻ chấm công của họ (nếu có máy bấm thẻ đặt tại Phòng Bảo vệ).
  • Yêu cầu các công nhân có mang tài sản, trang thiết bị có giá trị vào mục tiêu, sau đó sẽ mang ra thì phải làm “phiếu báo tạm nhập” trước khi mang vào.
  • Phát hiện các trường hợp giả mạo công nhân viên chủ quản lọt vào mục tiêu trái phép.
 3. Bấm thẻ xe cho công nhân khi vào mục tiêu.
 4. Nếu có công nhân đi làm muộn phải làm các thủ tục báo đơn vị chủ quản các trường hợp này.
 1. Phương thức kiểm soát công nhân, nhân viên chủ quản ra khỏi mục tiêu

Trình tự xử lý như sau:

 1. Yêu cầu công nhân viên chủ quản xuống xe dẫn bộ qua cổng chính.
 2. Giám sát công tác bấm thẻ chấm công ra về (nếu có).
 3. Thu thẻ xe đạp, xe máy.
 4. Kiểm tra phiếu báo tạm nhập và so sánh với các thiết bị thực tế của công nhân khi mang ra.
 5. Nếu được đơn vị chủ quản yêu cầu, đội viên cảnh vệ phải kiểm tra người, kiểm tra túi xách của công nhân viên. Kỹ năng kiểm tra người, kiểm tra túi xách được áp dụng như đối với kiểm tra công nhân thầu phụ.
 6. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và tạm giữ các công nhân viên có biểu hiện khả nghi trộm cắp tài sản của chủ quản.
 7. Trong trường hợp công nhân viên về sớm, đội viên cảnh vệ phải kiểm tra các giấy cho phép của đơn vị chủ quản.
 1. Phương thức kiểm soát xe ô tô và hàng hóa ra vào mục tiêu
  1. Phương thức kiểm soát xe ô tô vào mục tiêu:

 Trình tự xử lý như sau:

 1. Các phương tiện trước khi vào mục tiêu phải dừng lại tại cổng chính.
 2. Tài xế vào phòng bảo vệ để liên hệ với đội viên cảnh vệ trình bày lý do vào mục tiêu.
 3. Đội viên cảnh vệ hỏi lái xe các thông tin cần thiết (tên lái xe, đơn vị công tác, lý do vào mục tiêu) sau đó thông báo đến người có thẩm quyền của đơn vị chủ quản để nhận được thông tin chỉ đạo. Trong các trường hợp xe thường xuyên ra vào mục tiêu xuất hàng, nhận hàng thì không nhất thiết phải xin phép chủ quản.
 4. Nếu đơn vị chủ quản đồng ý cho phép xe được vào mục tiêu, tiếp tục xử lý các bước tiếp theo.
 5. Đội viên cảnh vệ yêu cầu tài xế tự ghi đầy đủ các thông tin vào biểu mẫu “Đăng ký xe ra vào”.
 6. Đội viên cảnh vệ phải tạm giữ lại giấy tờ tuỳ thân hoặc bằng lái xe của tài xế.
 7. Đội viên cảnh vệ phát thẻ khách, các đồ bảo hộ lao động theo quy định cho tài xế và những người cùng đi theo. Hướng dẫn tài xế và mọi người các quy định của chủ quản.
 8. Đội viên cảnh vệ phải kiểm tra chặt chẽ tất cả các phương tiện bằng nghiệp vụ và trang thiết bị bảo vệ trước khi cho phép vào mục tiêu nhằm ngăn chặn các sự cố có thể xảy ra như: sự cố tai nạn giao thông, chiều cao quá quy định, chở quá tải trọng cho phép, phương tiện bị chảy xăng nhớt, phương tiện vận chuyển các chất dễ gây cháy nổ, trong phương tiện được cài đặt bom mìn…
 9. Trong các trường hợp đặc biệt, phải có nhân viên đơn vị chủ quản trực tiếp ra cổng đón xe vào.
 10. Mở cổng, hướng dẫn phương tiện đi vào mục tiêu đậu đỗ đúng nơi quy định, đồng thời thông báo đến vị trí đội viên cảnh vệ bên trong mục tiêu được biết để tiếp tục giám sát.
 1. Phương thức kiểm soát xe ô tô ra khỏi mục tiêu

Trình tự xử lý như sau:

 1. Các phương tiện trước khi ra khỏi mục tiêu phải dừng lại tại cổng chính.
 2. Tài xế vào phòng bảo vệ để tiến hành các thủ tục đăng ký với đội viên cảnh vệ theo quy định.
 3. Tài xế hoàn thành các thủ tục ghi chép khi ra trong biểu mẫu “Đăng ký xe ra vào”. Đội viên cảnh vệ phải trực tiếp kiểm tra công tác ghi chép này cho đúng thủ tục quy định.
 4. Đội viên cảnh vệ phải trực tiếp kiểm tra chặt chẽ các bộ phận của phương tiện như: gầm xe, 2 bên thành xe, thùng xe, cabin, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, cất giấu tài sản trái phép của đơn vị chủ quản.
 5. Thu lại thẻ khách, đồ bảo hộ lao động đã phát cho khách, tài xế.
 6. Trả lại các giấy tờ đã giữ của tài xế hoặc khách.
 7. Mở cổng cho phương tiện ra khỏi mục tiêu.
 1. Phương thức kiểm soát hàng hóa ra vào mục tiêu

Nếu như phương tiện có hàng hóa được đưa vào mục tiêu hoặc được đưa ra khỏi mục tiêu thì trình tự xử lý đối với hàng hóa như sau:

 1. Hàng hóa khi đưa vào mục tiêu nếu là các chất dễ cháy dễ nổ thì phải có sự đồng ý và hướng dẫn của người có thẩm quyền của đơn vị chủ quản.
 2. Hàng hóa khi đưa vào hoặc đưa ra khỏi mục tiêu phải có đầy đủ các hóa đơn chứng từ, giấy cho phép với đầy đủ chữ ký, con dấu của đơn vị chủ quản.
 3. Khi hàng hóa được đưa ra hoặc mang vào mục tiêu, đội viên cảnh vệ phải kiểm tra đối chiếu giữa hóa đơn chứng từ với hàng hóa thực tế trên các yếu tố sau:
  • Ngày có hiệu lực trên giấy tờ.
  • So sánh chữ ký trên giấy tờ với chữ ký mẫu.
  • Kiểm tra con dấu được đóng trên giấy tờ.
  • Kiểm tra số lượng hàng hóa trên thực tế với giấy tờ.
  • Kiểm tra chủng loại, mã số trên thực tế với giấy tờ.
 4. Tất cả các số liệu liên quan đến hàng hóa đều phải được ghi vào trong sổ “ Sổ xuất nhập hàng hóa”.
 5. Đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa được chứa trong container, đội viên cảnh vệ phải ghi nhận chủng loại, số sêri và tình trạng niêm chì của container.
 6. Lưu giữ các hoá đơn xuất hàng hoá theo quy định của đơn vị chủ quản.

 

 1. Phương thức kiểm soát xe 2 bánh ra vào mục tiêu
  1. Phương thức kiểm soát xe 2 bánh vào mục tiêu

 Trình tự xử lý như sau:

 1. Tất cả các phương tiện phải dừng xe, tắt máy tại cổng chính.
 2. Đội viên cảnh vệ thực hiện công tác ghi và bấm thẻ xe hoặc treo thẻ xe.
 3. Kiểm soát các tài sản mang theo trên phương tiện, đặc biệt lưu ý các vật dụng hoặc chất gây cháy nổ.
 4. Hướng dẫn cho các phương tiện vào khu vực bãi đậu theo quy định.
 1. Phương thức kiểm soát xe 2 bánh ra khỏi mục tiêu

Trình tự xử lý như sau:

 1. Tất cả các phương tiện phải dừng lại tại cổng chính.
 2. Đội viên cảnh vệ thực hiện công tác thu lại thẻ (hoặc vé xe) đã phát, đối chiếu thẻ xe với phương tiện trên thực tế.
 3. Nếu phát hiện thẻ xe không trùng khớp với bảng số xe, đội viên cảnh vệ phải tiến hành công tác giữ lại thẻ xe, người và phương tiện để lập biên bản sự việc và báo cáo ngay cho đơn vị chủ quản kịp thời giải quyết.
 4. Các trường hợp bị mất thẻ xe, đội viên cảnh vệ phải thực hiện những thủ tục tương tự như trên.
 5. Đội viên cảnh vệ kiểm soát chặt chẽ các phương tiện trước khi cho ra khỏi mục tiêu, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp trộm cắp tài sản giấu trong xe.
 6. Đội viên cảnh vệ luôn nâng cao cảnh giác để phát hiện các trường hợp trộm cắp xe, phụ tùng xe.

Chia sẻ bài viết này